Home / Sherbime

Sherbime

FEDinvest

Produktet e kredisë ofrohen për të gjithë anëtarët, të cilët kanë një aktivitet që siguron të ardhura. Fushat e objektit të kredisë përfshijnë kredi për pemëtari, vreshtari, ullishte, kredi për aktivitete investuese në blegtori, për mall xhiroje, investime në tregti dhe shërbime, kredi për zgjerim të aktivitetit (shtesë kredie) dhe …

Read More »